fbpx

Care to translate

Care to translate, tidigare Språk i vården, har gått från att vara ett studentprojekt till att nu vara ett av de mest använda översättningsverktygen inom svensk hälso- och sjukvård. Care to translate startades hösten 2015 av fyra läkarstudenter på Karolinska Institutet. Målet är och har varit detsamma: att göra vården mer jämlik. 

"Jag startade Care to translate tillsammans med studiekamrater under min tid som läkarstudent på Karolinska institutet. Vi såg ett stort behov av ett översättningsverktyg som kunde förenkla vårt egna arbete och samtidigt stärka patienternas säkerhet och integritet."
Linus Kullänger
GRundare & vD

Vår
Historia

Care to translate, tidigare Språk i vården, har gått från att vara ett studentprojekt till att nu vara ett av de mest använda översättningsverktygen inom svensk hälso- och sjukvård. 

Hösten 2015 gick fyra läkarstudenter på Karolinska Institutet ihop och bildade Språk i vården. Tanken var att Språk i vården skulle anordna utbildningskvällar för andra vårdstudenter där man skulle få lära sig hur man bemöter patienter från olika kulturer. Kvällarna gick under namnet Språkkvällar och  anordnades i språken arabiska, persiska och somaliska. Deltagarna fick lära sig om historia, språk och kultur. Med sig fick alla en lista med 40 fraser översatta till det aktuella språket som var anpassade för att använda i kliniken.

Språkkvällarna var mycket uppskattade men nådde ut till en begränsad grupp studenter. Läkarstudenterna ville att konceptet skulle nå ut till fler och började därför utveckla en app. Den skulle kunna spridas på flera universitet i Sverige och dessutom skulle det vara enklare för studenterna att ha alla fraser samlade på ett ställe.

Beta-appen

Utvecklingen av betaversionen började under hösten 2016. Sveriges Läkarförbund Student hjälpte till ekonomiskt med utvecklingslicenser och kostnaden för plattform. Vi översatte 40 medicinska fraser på 5 språk och spelade sedan in och klippte materialet. 

Appen släpptes från vår Facebooksida genom en kort video vi hade spelat in. Vi betalade inget för marknadsföringen utan hoppades på att den skulle spridas av användare som uppskattade appen. Målet var att betaversionen skulle nå 1000 nedladdningar till sommaren.

Vi lanserade den första versionen i februari 2017. På två dygn hade vi över 1500 nedladdningar. 

Vi tog emot mängder med mejl och kommentarer från vårdpersonal som önskade fler språk och fler fraser. Behovet och efterfrågan var enorm.

Pilot-appen

Pilot-appen släpptes den 9e november 2017 och under ett års tid spreds vår pilot-app utan betald marknadsföring till över 20 000 användare.  Mer än en halv miljon översättningar gjordes i appen under denna tid.

Appen utvecklades på ideell basis i ett samarbete mellan Bitio Development & Consulting ABEbba Sääf, Hani Jazzar, SLF Student och Språk i vården. Det slutliga innehållet i appen var 140 fraser översätta till 13 olika språk.

Språk i vården blir Care to translate AB

På drygt två år hade projektet Språk i vården utvecklats enormt och dess produkt blivit ett av de mest använda översättningsverktygen i vården i Sverige.

Problemet som Språk i vården adresserade var dock inte ett problem som var nära på att lösas eller som var begränsat till Sveriges gräns. Det drabbade och drabbar människor över hela världen.

För att på allvar kunna arbeta på en lösning behövde Språk i vården växa och utvecklas snabbt. Därför togs beslutet att bilda ett bolag.

Språk i vården AB bildades den 27e februari 2018 av Linus Kullänger och Martin Schalling. Sedan dess har teamet växt snabbt. Språk i vården AB har blivit Care to translate AB. Bolaget har fått innovationsstöd från Vinnova och blivit antagna till det välrenommerade Sting Accelerate

Vår vision är att alla inom vården och alla patienter kan kommunicera oavsett språk.

Våra medarbetare

Linus Kullänger

CEO & Founder

Annie Backman

COO & Co-founder

Martin Schalling

Snr Advisor & Founder

Agnes Ambrosiani

Translation Manager

Anton Bjerhem

Business developer

Carl-Johan Lindblad

developer Ios

Patrik Hägernäs

Developer Android

Gabriel Johansson

MeDical Advisor

Sara Babiker

MeDical Advisor

Emil Bluhme

Medical Advisor

Sarah Hamzei

Medical Advisor