Vårdtolk i mobilen

Vi tycker inte att språkbarriärer ska vara ett hinder för god vård. Därför har vi utvecklat Care to translate – en digital vårdtolk för vårdgivare. 

”Jag jobbar i akutrummet och använder appen när en patient kommer in på en bår. Den hjälper mig att få en snabb och effektiv kommunikation i ett läge där jag inte kan vänta 15-20 minuter för att tolken ska bli tillgänglig … Jag använder också Care to translate i triaget för att förstå vad folk behöver och sortera dem … ”
Sjuksköterska
Akutmottagning

Stärker patientsäkerheten

Care to translate erbjuder en medicinskt säker kommunikation med verifierade översättningar. Verktyget är tillgängligt dygnet runt och kan användas i akuta situationer såväl som i avdelningsarbete.

Skyddar patientintegriteten

Care to translate värnar om patientens integritet. Vårt verktyg hjälper patienten att få reda på vem som vårdar dem, vad som ska göras och varför.

Ökar vårdeffektiviteten

Care to translate fungerar som ett komplement till tolkar. Verktyget finns till hands när något behöver kommuniceras snabbt och kan användas innan, under eller efter tolksamtalet.

Minskar vårdkostnader

Care to translate minskar risken för feldiagnostik, felbehandling, komplikationer, återinläggningar och förlängd vårdtid genom att erbjuda en säkrare och mer korrekt kommunikation mellan patienter och vårdgivare.

Språkbarriärer får allvarliga konsekvenser

Feldiagnostik

Det finns en ökad risk för feldiagnostik då språkbarriärer råder mellan patienten och vårdgivaren.

Felbehandling

Feldiagnostiken riskerar att leda till felbehandlingar vilket kan innebära livsfara för patienten men också fördröja tiden tills rätt behandling sätts in.

Komplikationer

Förutom felbehandling kan också brist på eller felaktig kommunikation i sig leda till komplikationer för patienten.

Förlängd sjukhusvistelse

Patienter med begränsad språkkunskap vistas i regel längre på akuten (ca 30min) och stannar 4 dagar längre på sjukhus än snittpatienten.

Ökade återinäggningar

Patienter med begränsad språkkunskap har 60% högre benägenhet att söka vård på akutmottagning än snittpatienten. Det är 50% högre risk att dessa patienter läggs in på sjukhus och 20% ökad sannolikhet att de söker vård inom 72 timmar efter utskrivning

Ökade kostnader

Feldiagnostik, felbehandling, komplikationer, förlängs sjukhusvistelse och ökade återinläggningar ökar alla kostnader för vårdgivare. Utöver det är vårdgivare benägna att ta fler prover och göra fler undersökningar på patienter som ej behärskar språket.

Care to translate i siffror

Care to translate släpptes i november 2017. Sedan dess har den spridits snabbt i vården.

0
Översättningar varje dag

Varje dag görs över 2000 översättningar i vår pilot-app

0
Användare

Motsvarande 5% av all vårdpersonal i Sverige använder Care to translate.

0
Nedladdningar

På App store och Google play sedan 9e november 2017

0
Totalt antal översättningar

Care to translates översättningar används flitigt

Samarbeten

En del av Sting Accelerate
sv_SESwedish
en_GBEnglish sv_SESwedish