Recorded webinar

Reduce language barriers in radiology - Soodia

Att översättningsbehov inte framgår i remissen är ett återkommande problem inom radiologin. Samtidigt kan det vara svårt att hitta tolkar på kort varsel. För att slippa boka om och skicka hem patienter har Soodia valt att använda Care to Translate. Under webbinariet berättade Christian Lind från Soodia om deras erfarenheter av språkbarriärer inom radiologin, hur de använder Care to Translate, och om vilka positiva effekter detta har gett. För patienter, personal och hela regionen.

Other resources that might interest you

Savings calculator

Estimate how much time and money you could save using Care to Translate.

Calculate

Case studies

How our customers solves the language problems in healthcare.

Learn more

Recorded webinars

Learn how others use Care to Translate and get inspired by our previous webinars.

Watch

Blog & News

Get insights on new topics, updates about our product and get inspired.

Read more

Book a free meeting


Interested in knowing more about how Care to Translate can help you solve language barriers in your healthcare organization? Find a time in the calendar that fits you!