Recorded webinar

Talk to all patients in the ambulance

Att inte ha tillgång till tolk inom ambulanssjukvården är ett utbrett problem. Samtidigt som behovet av pålitlig översättningshjälp är stort. Men det finns komplement du kan använda när tolken inte är tillgänglig. Med appen Care to Translate kan du snabbt och enkelt prata med dina patienter i ambulansen för att lugna och informera, oavsett språk. Samtidigt sparar du värdefull tid och höjer patientsäkerheten.

Other resources that might interest you

Savings calculator

Estimate how much time and money you could save using Care to Translate.

Calculate

Case studies

How our customers solves the language problems in healthcare.

Learn more

Recorded webinars

Learn how others use Care to Translate and get inspired by our previous webinars.

Watch

Blog & News

Get insights on new topics, updates about our product and get inspired.

Read more

Book a free meeting


Interested in knowing more about how Care to Translate can help you solve language barriers in your healthcare organization? Find a time in the calendar that fits you!