Rapporter

Läs mer och inspireras av hur andra använder Care to Translate.

Digitalt översättningsverktyg för vårdpersonal och patienter med minoritetsspråk (på norska)

En framgångsrik pilotstudie vid Oslo universitetssjukhus visar på behovet av ett komplement till tolkar vid operationer. I flera år har vårdpersonal rapporterat om ett behov av extra stöd i kommunikationen med minoritetsspråkiga patienter, som ett komplement till tolktjänster.

Som svar på detta dilemma genomförde Oslo universitetssjukhus en pilotforskningsstudie inom sin thoraxkirurgiska avdelning. Detta är resultaten.

Läs mer