Vårt team

Det här är vi som jobbar för att göra vården mer jämlik.

Maja Magnusson
Medgrundare och VD
maja.magnusson@caretotranslate.com
Annie Backman
Medgrundare och CMedO
annie.backman@caretotranslate.com
Alexander Gyllensvärd
Medgrundare och CTO
alexander.gyllensvard@caretotranslate.com
Martin Schalling
Co-founder & Senior Advisor
martin.schalling@caretotranslate.com
Agnes Ambrosiani
Translation Manager
agnes.ambrosiani@caretotranslate.com
Sanja Wihk Moncao
Translation Manager
sanja.moncao@caretotranslate.com
Emil Ahlqvist
Lead Developer
emil.ahlqvist@caretotranslate.com
Åsa Gustafsson
Fullstack Developer
asa.gustafsson@caretotranslate.com
Jonas Pettersson
Fullstack Developer
jonas.pettersson@caretotranslate.com
Nima Mola
.NET Software Developer Intern
nima.mola@caretotranslate.com
Emese Orban
Product Designer
emese.orban@caretotranslate.com
Adam Särnell
Junior Product Designer
adam.sarnell@caretotranslate.com
Maja Lind
Marketing Manager
maja.lind@caretotranslate.com
Amelia Rickard
Growth Marketing Manager
amelia.rickard@caretotranslate.com
Charlotte Hedén
Customer Success Manager
charlotte.heden@caretotranslate.com
Alexander Stavrev
Lead Generator
alexander.stavrev@caretotranslate.com
Adam Zippis
Lead Generator
adam.zippis@caretotranslate.com
Konstantin Korshumov
Lead Generator
konstantin.korshumov@caretotranslate.com

Vår styrelse

Ivar Strömberg
Ordförande
Sofia Bertling
Ledamot
Georg Rydbeck
Ledamot
Linus Kullänger
Co-founder & ledamot
Annie Backman
Co-founder, CMedO & ledamot
Martin Schalling
Co-founder, senior rådgivare & ledamot