Vårt team

Det här är vi som jobbar för att göra vården mer jämlik.

Maja Magnusson
Medgrundare och VD
maja.magnusson@caretotranslate.com
Annie Backman
Medgrundare och CMedO
annie.backman@caretotranslate.com
Alexander Gyllensvärd
Medgrundare och CTO
alexander.gyllensvard@caretotranslate.com
Agnes Ambrosiani
Translation Manager
agnes.ambrosiani@caretotranslate.com
Sanja Wihk Moncao
Translation Manager
sanja.moncao@caretotranslate.com
Emil Ahlqvist
Lead Developer
emil.ahlqvist@caretotranslate.com
Åsa Gustafsson
Fullstack Developer
asa.gustafsson@caretotranslate.com
Jonas Pettersson
Fullstack Developer
jonas.pettersson@caretotranslate.com
Emese Orban
Product Designer
emese.orban@caretotranslate.com
Adam Särnell
Junior Product Designer
adam.sarnell@caretotranslate.com
Louise Zavari
Sales Operations Manager
louise.zavari@caretotranslate.com
Maja Lind
Marketing Manager
maja.lind@caretotranslate.com
Carl-Johan Forsell
Sales & Marketing Automation Manager
carl-johan.forsell@caretotranslate.com
Charlotte Hedén
Customer Success Manager
charlotte.heden@caretotranslate.com
Alexander Stavrev
Account Executive
alexander.stavrev@caretotranslate.com
Adam Zippis
Lead Generator
adam.zippis@caretotranslate.com
Rosa Radmann
Sales Associate
rosa.radmann@caretotranslate.com

Vår styrelse

Ivar Strömberg
Ordförande

Ivar är bolagets styrelseordförande och har en gedigen bakgrund som tidigare affärsutvecklingscoach på företagsinkubatorn STING och som grundare och VD för Tele1 Europe / Song Networks.

Sofia Bertling
Ledamot

Sofia är grundare och VD för UTI-lizer, med över 15 års erfarenhet inom medicinteknikbranschen. Hon bidrar med expertis inom produktutveckling och internationalisering.

Georg Rydbeck
Ledamot

Georg är CFO på det framgångsrika SaaS-företaget Mentimeter. Han bidrar med insikter om investerarrelationer och M&A-projekt.

Linus Kullänger
Co-founder & ledamot

Linus är medgrundare, läkare och tidigare VD för Care to Translate. Han har en djupgående förståelse för vårdpersonalens behov och ett stort engagemang för företagets kärnvärden och strategi.

Annie Backman
Co-founder, CMedO & ledamot

Annie är medgrundare och Chief Medical Officer (CMedO) på Care to Translate. Hon bidrar med sin medicinska expertis och insikter i lingvistik som är avgörande för företagets framtid.

Martin Schalling
Co-founder, senior rådgivare & ledamot

Martin är cmedgrundare och Senior Advisor på Care to Translate, samt läkare och professor på KI. Han kommer att använda sin expertis inom forskning och sjukvård och sina internationella kontakter som suppleant i styrelsen.