Vår historia

Från “Språk i vården” till ”Care to Translate”. Det här är historien om oss och vår digitala medicinska översättare.

Fröet till Care to Translate såddes år 2015 när vår grundare Linus Kull­änger gick första året på läkarprogrammet vid Karolinska Institutet i Stockholm. Han blev placerad på en vårdcentral i ett migranttätt område och chockades av språkförbistringen.

Vi som arbetar inom vård och omsorg vet att tolkar inte används i den utsträckning som de borde och att det inte finns några andra bra alternativ.

”Vi som arbetar inom vård och omsorg vet att tolkar inte används i den utsträckning som de borde och att det inte finns några andra bra alternativ. Jag satt med en läkare som kommunicerade med gester. Min första reaktion var att börja plugga arabiska, men jag är ju inte så duktig på språk, så det gick inget vidare.

När vi kom ut på praktik och jag fick träffa patienter själv var det mycket problematiskt att inte ens kunna berätta vem jag var. Jag tänkte att jag åtminstone skulle vilja kunna presentera mig och fråga om jag fick undersöka patienten. Det blev startidén till Care to Translate.”

vår historia byggnad

Tillsammans med kurskamraterna Gabriel Johansson, Emil Bluhme, Sara Babiker och Sara Hamzei startade Linus det ideella initiativet “Språk i vården”. En kvällskurs i språk och kultur. Förutom att lära ut grundläggande fraser ville gruppen också förmedla kunskap om relevanta språk­områden. Varför har människor kommit från ett visst land och vad kan de ha i bagaget? Alla deltagare fick också med sig en liten lapp med 40 vårdspecifika fraser på olika språk.

Initiativet var uppskattat.

Bara den där lilla lappen gjorde mycket för alliansen med patienterna.

”Bara den där lilla lappen gjorde mycket för alliansen med patienterna. Men det var svårt att nå ut till den stora massan genom språkkvällarna. Och att hitta den där lappen vid precis rätt tillfälle var inte heller helt oproblematiskt.

Så hösten 2016 började vi bygga en app istället. Vi lanserade appen på Facebook våren 2017 med stöd från Sveriges Läkarförbunds Studentförening. Den var väldigt grundläggande, men den spred sig snabbt via sociala medier. Vi märkte direkt att efterfrågan var stor.”

vår historia - app på iPhone

Appen innehöll 40 fraser på fem olika språk. Och efter två dagar hade den redan fått 1500 nedladdningar.

I början av 2018 grundades Språk i vården AB av Linus Kullänger och Martin Schalling. Kort därefter anslöt även Annie Backman och Maja Magnusson som medgrundare. Och i december 2018 släpptes den första versionen av dagens app, Care to Translate.

vår historia grundare

Care to Translate fortsätter att utvecklas och välkomnar allt fler kollegor som också brinner för att skapa en mer jämlik vård. Målet är att kunna göra det möjligt för all vårdpersonal och alla patienter att kommunicera med varandra, oavsett vilket språk de talar.

Vill du vara med på vår resa?