Fallstudier

Läs om hur våra kunder river ner språkbarriärer med Care to Translate

Förbättrad medicinsk kommunikation och säkerhet till sjöss

Sjöräddningsinsatser försvåras ofta av språkbarriärer. Sea-Eyes medicinska team använder Care to Translate under räddningsuppdrag för att underlätta effektiv kommunikation med räddade personer.

Läs mer

Förbättrad patientkommunikation på avdelningen för hjärt- och thoraxkirurgi

Motiverat av det akuta behovet av ett säkert och tillförlitligt översättningsverktyg vände sig Oslo universitetssjukhus till Care to Translate för en banbrytande forskningsstudie för att bedöma effektiviteten hos en medicinsk översättningsapp inom det komplexa landskapet för hjärtkirurgisk patientvård.

Läs mer

Hjälper till och sparar tid på röntgenavdelningen

Vad händer när tolken inte är tillgänglig? För radiologiavdelningen på Islands nationella universitetssjukhus, Landspitali, fortsätter arbetet som vanligt. De använder Care to Translate under radiologiska undersökningar för att spara tid, både för patienten och vårdpersonalen.

Läs mer

Lugna patienter på intensivvårdsavdelningen

Att vakna upp på en intensivvårdsavdelning kan vara skrämmande för många patienter. Intensivvårdsavdelningen på ett av de största akutsjukhusen i Stockholm använder Care to Translate för att lugna patienter som inte kan språket.

Läs mer

Förbättrad patientsäkerhet inom radiologi

Mälarsjukhuset överraskades ofta av remitterade patienters behov av översättning. Nu kan de ställa viktiga frågor och spara värdefull tid.

Läs mer

De stärker patienter och personal inom mammografin

Patienter som kommer till mammografiundersökningar på Karolinska Universitetssjukhuset har inte tillgång till tolkar. Mammografikliniken löste språkproblemet med hjälp av Care to Translate, vilket resulterade i effektivare screeningar.

Läs mer

Game-changer för kommunikation i ambulanser

När man arbetar inom ambulansvård är det ofta svårt att använda de vanliga tolktjänsterna som finns tillgängliga. Region Västmanlands ambulanspersonal har därför börjat använda Care to Translate för att lättare förstå patientens sjukdomshistoria, få patienterna att känna sig trygga och dessutom prata med anhöriga.

Läs mer

Molde förbättrar vårdkvaliteten i många vårdsituationer

Med det ökade antalet flyktingar från Ukraina under kriget blev det uppenbart att det fanns ett behov av ytterligare översättningsverktyg i Molde. Med Care to Translate har de nu ett sätt att lösa kommunikationen under hela patientresan inom många sjukvårdsområden.

Läs mer

Hur Helse Møre & Romsdals akutmottagningar sparar värdefull tid

På akutmottagningarna i Helse Møre & Romsdal i Norge har personalen alltid upplevt en språkklyfta som inte gått att lösa helt med tolkar eller annan teknik. Med Care to Translate kan de nu kommunicera med alla patienter, vilket resulterar i både tids- och kostnadsbesparingar samt nöjdare patienter och anställda.

Läs mer

Soodia kortar vårdköerna inom röntgen

Eftersom Soodia inte visste i förväg om en patient behövde en tolk var man ofta tvungen att skicka hem patienterna om det inte fanns några fysiska tolkar eller telefontolkar tillgängliga under besöket. Med Care to Translate har Soodias personal nu möjlighet att undersöka återkommande patienter direkt, vilket gynnar patienten, personalen och regionen.

Läs mer