Nyttokalkyl

Använd den här kalkylatorn för att beräkna hur mycket tid och pengar din klinik eller ditt sjukhus kan spara med vårt digitala översättningsverktyg.

Hur mycket kan du spara med Care to Translate?

Vårt digitala medicinska översättningsverktyg har skapats för att överbrygga språkklyftan i situationer där ingen tolk är närvarande.

Använd kalkylatorn för att uppskatta hur mycket tid och pengar du kan spara med vårt digitala översättningsverktyg, jämfört med att använda kroppsspråk och gissningar med dina patienter. 

Vad kostar det att inte göra någnting alls?

Förutom dessa besparingar finns det kostnader för att inte vidta några åtgärder alls för att lösa språkbarriärer när det inte finns tolk. De är relaterade till material, patienter och personalens arbetsmiljö.

Materialkostnader

Patientkostnader

Personalkostnader

Boka en demo

Är du intresserad av att lära dig mer om Care to Translate och hur det kan hjälpa din organisation?
Boka en demo genom att fylla i formuläret nedan eller utforska våra paket.