Dataskyddspolicy och hantering av Personuppgifter

Dessa användarvillkor gäller för alla som använder vår app, Care to Translate, vårt administrationsverktyg, portalen, och som besöker vår webbplats, caretotranslate.com.

Följande dataskyddspolicy och integritetspolicy ("Integritetspolicy") gäller för nedladdning och all användning av applikationen Care to translate ("Appen"), samt för besökare på vårt administrationsverktyg ("Portalen") och caretotranslate.com ("Webbplatsen"). Den person som laddar ner och/eller använder appen, eller besöker dessa webbplatser, kallas i det följande för "användaren".

Hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter

Vi, Care to translate AB, tycker det är viktigt att du som användare känner dig trygg med att använda Appen, och det är viktigt för oss att skydda din personliga information och integritet. Här är en sammanfattning av hur vi i lagrar, skyddar, hanterar och använder personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Genom att ladda ner Appen accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

Vad vi sparar och varför

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Vi (Care to translate AB) värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att möjliggöra Appens funktioner och för att kunna förbättra Appen kontinuerligt.

Denna policy gäller för alla personuppgifter som samlas in i samband med att du:

  • Använder Appen
  • Besöker Hemsidan
  • Besök portalen
  • Fyller i dina kontaktuppgifter digitalt på Hemsidan
  • Lämnar dina kontaktuppgifter och andra personuppgifter vid kontakt med oss

Care to translate AB erbjuder dig möjlighet att beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller boka ett personligt möte. När du fyller i en fritextruta i ett formulär på Hemsidan, använder vi den texten som en information till våra medarbetare inför ditt möte med oss. När vi hanterar ditt ärende behandlar vi också dina uppgifter för att kunna leverera en tjänst du beställt.

Care to translate AB ansvarar för att behandling av dina personuppgifter alltid sker enligt gällande dataskyddsregler och enligt Care to translate AB:s interna riktlinjer och rutiner.

När du laddat ner och när du använder Appen sparar vi:

  • information om appversion,
  • datum och tid då Appen ansluter till våra servrar,
  • vilken telemast du är närmast,
  • språkinställning,
  • vilken information och vilka filer som hämtats till appen,
  • vad du klickar på och när; samt
  • information om enhetstillstånd, enhetsmodell, information om maskinvara och operativsystem samt information om hur Appen fungerar.

Datan används för att hålla reda på om du är inloggad eller inte, vilka delar av appinnehållet som används och som är nedladdat, funktionshämtning, läsposition och annan metadata som krävs för att hantera samt för att förbättra Appens funktioner och prestanda. All sådan information listad ovan sparas till en unik kod för varje användare av Appen, och behandlas endast i sådant avidentifierat tillstånd.

Appen ("Care to Translate") och Hemsidan använder något som kallas "Facebook-pixlar". Detta är en liten kodbit som identifierar användare av Appen och besökare av hemsidan och matchar den data de kan samla in med data om varje användare på Facebook. Facebook delar inte några personuppgifter till Care to translate AB eller Appen om de separata identiteter som samlas in genom pixeln, men ger Care to translate AB möjlighet att på gruppnivå lära sig vad Användarnas allmänna intressen är, såsom demografi, allmänna intressen etc.

Care to translate AB kan komma att använda datan i marknadsföringssyften, Care to translate AB kan också komma att vidarebefordra sådan användarinformation till tredje part, men endast som anonym data på gruppnivå.

Köp i Appen görs via App Store eller Google Play. Care to translate AB får ett transaktions-id som sparas för att vid behov kunna kontrollera betalstatus hos en prenumerant hos App Store eller Google play. Care to translate AB har inte möjlighet att koppla detta transaktions-id till den data vi samlar in från en enskild användare.

Vi strävar hela tiden efter att vara relevanta för dig som kund och använder därför insamlade uppgifter för att analysera, produktutveckla och förbättra vår tjänst och App. Vi kommer exempelvis prioritera nya funktioner, språk och fraser baserat på övergripande mönster hos nuvarande användarens dagliga bruk av Appen.

Uppgifter som samlas in automatiskt när du besöker vår webbplats och portalen

Vi använder oss av så kallade cookies för att analysera trafiken på vår webbplats. Bland annat antal besök, vilka sidor som besökts samt trafikkällor, i syfte att förbättra användarupplevelsen för besökarna. Vi använder oss också av cookies i vår marknadsföring för att vår annonsering ska bli så relevant som möjligt för våra kunder.

Läs mer om hur vi jobbar med cookies här.

Så länge sparar vi personuppgifter

Personuppgifter sparas under den tid det finns en pågående användarrelation samt i enlighet med lämnat samtycke. Vi behandlar inte personuppgifter som är äldre än sex månader, men kan komma att behandla historisk användarstatistik anonymiserad. För vår bokförings skull behöver vi spara köphistorik och eventuella personuppgifter kopplade till detta vid köp i Appen i sju år.

Så skyddar vi dina personuppgifter

När du ger uppgifter om dig själv i samband med användning av Appen ska du alltid kunna vara trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt. All data lagras i en icke-publik databas som endast behörig personal har tillgång till.

Information om uppgifter sparade om dig och rätten att bli bortglömd

Du som Användare har alltid rätt att när som helst få ett utdrag på vilken information vi har om dig och få veta hur, samt i vilket syfte, personuppgifterna används. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format. Skulle du inte vara enig med hur vi använder dina personuppgifter har du rätt att göra invändningar samt ta tillbaka ditt samtycke. Du kan när som helst be att vi rättar felaktiga uppgifter. Du har också rätt att begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Du är välkommen att kontakta oss på info@caretotranslate.com.

Care to translate AB raderar efter sådan skriftlig förfrågan via e-post alla uppgifter som finns lagrade om dig, utom de uppgifter som följer av undantagen nedan. Du kommer efter radering av uppgifter inte kunna använda Appen. Undantag:

Om personuppgifter ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

  • Om du har en pågående order som inte skickats eller delvis skickats.
  • Om du har en obetald skuld till Care to translate AB.
  • Om du har ett pågående ärende med kundsupport.

Om du anser att Care to translate AB hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att kontakta tillsynsmyndighet och framföra klagomål.

Ansvarig för dataskydd

Care to translate AB är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i appen och ser till att reglerna efterföljs.

Denna integritetspolicy har uppdaterats och publicerats av Care to translate AB 17.04.2024.